Avsäga sig ansvar vid reservation

Svar på frågan från Viking Jonsson (S) om vilket ansvar jag har som vice ordförande

i Barn och Utbildningsnämnden i Vingåker.


Som sittande i opposition så opponerar jag mig mot beslut som strider mot vår uppfattning vad skolan behöver

idag och inför framtiden. Men jag äger inte föredragningen då ordföranden sitter med ansvar för denna.

Vi är överens i många frågor men när det gäller besparing i skolan då går vi olika vägar.


 Så på senaste barn- och utbildningsnämndsmötet yrkade jag och oppositionen avslag på förslaget från

majoriteten på en besparing på 6,8 miljoner kronor. Ett sådant förslag är inte realistiskt med tanke på

de problem vi har inom skolan.


Inte med placeringen 277 som fjärde sista kommun i skolrankingen över godkända grundskoleelever

efter avslutad 9:e klass! Det är att ta ansvar! Självklart så röstades yrkandet ned av s och mp!

Vilket vi reserverade oss mot.


Så svaret blir ja, jag tar ansvar men inte för besparingen på skolan med 6,8 miljoner kronor. 


Efter att blivit nedröstade när det gäller besparingen, så yrkade vi i oppositionen på att denna åtminstone skulle

gå en runda bland förskolechefer och rektorer för att där finna åtgärder till besparingar som gör minst skada i verksamheten. Vi yrkade även att ett barnperspektiv skall följa ett sådant beslut med en medföljande konsekvensanalys. Även det yrkandet röstades ned till förmån för ordförandens och förvaltningschefens förslag

på besparingsåtgärder. Så vi i oppositionen tar ansvar för våra yrkanden, men inte som ni i majoriteten vill, fullt

ansvar för era yrkanden och förslag. Nej vi har reserverat oss på två punkter vid förra nämnden och då tar vi inte

fullt ansvar för allt vad som beslutas i nämnden. Så i viss mån har du rätt, att jag inte röstar med er i alla lägen.


Hans Averheim (VTL)