Jag har haft affärsmässiga relationer


Kim Fröde ordförande för Moderaterna i Vingåker, har i en debattartikel väckt frågor kring varför jag anmälde jäv i ett ärende i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Jäv innebär att en ledamot avstår från att delta i hanteringen och beslut av ett ärende. En ledamot anmäler jäv för att undvika alla misstankar om ledamotens opartiskhet i ett ärende.


Det är mycket ovanligt att i en debattartikel undra varför någon anmäler jäv. Nu har så skett av någon anledning

som jag har svårt att förstå. Jag väljer att svara Kim Fröde denna gång. 


Grunderna för jäv ligger i att jag har haft affärsmässiga relationer med en part i ärendet och hade dessutom en pågående affärsmässig relation med en part i ärendet när ärendet behandlades. Situationen var inte entydig

eller enkel att bedöma ur jävssynpunkt. Jag tillämpade en försiktighetsprincip som innebär att det är bäst att

avstå från att delta i hanteringen av ärendet "för säkerhets skull" för att Vingåkers kommuns trovärdighet inte

skulle kunna skadas, även om det kanske inte skulle vara fråga om jäv i lagens mening.


Allt för att det skulle vara ett "rent" och opartiskt ärende för alla inblandade parter. Det verkar som att Moderaterna medvetet försöker smutsa ner det rena och opartiska ärendet, det gör mig ledsen. Jag vill även tydliggöra att

det inte finns någon koppling mellan min anmälan om jäv i ärendet i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

och utbegärandet av handlingar. Angående utbegärandet av handlingar så vet jag att det kommer en debattartikel

från berört håll inom kort. Jag förstår inte syftet med debattartikeln

underskriven av Kim Fröde (M), ordförande i Vingåker.


Jag känner att Moderaternas ryktesspridning orsakat skada för Vingåkers kommuns trovärdighet och jag finner inte ord för Moderaternas ordförandes agerande.


Martin Larsson (VTL)