Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Reservation avseende "nedläggning av Österåkers och Baggetorps skolor"

Ärende: Verksamhets- och lokaleffektivisering inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Vi reserverar oss mot kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet 27 april 2009:

att lägga ned Baggetorps och Österåkers skolor till förmån för av oss framställda yrkande att nuvarande skolor åk 1-6 skall vara kvar.

Vi anser att det är viktigt att bibehålla samtliga låg- och mellanstadieskolor i våra tätorter utanför centralorten. Det garanterar att även övrig service kan finnas kvar och att alla tätorterna kan fortsätta utvecklas. Vi anser även att skolorna i våra tätorter är en grundsten för att ge småbarnsfamiljer och alla andra Vingåkersbor goda förutsättningar att bo och verka i kommunen.

Vi är även bekymrade över att ekonomin kan försämras ytterligare i kommunen genom nedläggningen av skolor då utflyttningen kan komma att öka och inflyttningen kan komma att minska vilket leder till ännu lägre skatteintäkter för kommunen

Genom att fatta beslut om att lägga ner Österåkers och Baggetorps skolor kan de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna för kommunen som helhet bli värre och därmed kan beslutet vara negativt för kommunens framtida utveckling.

Martin Larsson (vtl) Olov Osmark (vtl) Alf Andersson (vtl)

Gunnar Österberg (c) Karin Andersson (c) Arne Persson (c)

Margareta Karlsson (fp) Gerd Johansson (kd) Kjell Rosén (mp)

Åke Tholin (v) Lennart Öhman (s)