Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

15/4 2011

Motion från Vtl.

Jag yrkar på att det tas fram ett eller flera förslag på skyltning med informationstavlor vid bägge infarterna.

Dag som ovan

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)