Två talarstolar i Kommunfullmäktige

Härmed yrkar vi på att det införs 2 talarstolar i Kommunfullmäktige Detta för att kunna få dels debatter men samtidigt så skulle det
 kunna innebära att man kan korta ner Kf. 

Man bör även se över placeringen av fullmäktigeledamöterna, detta för att webbtittarna skulle slippa se nacken på ledamöterna...