Nyval/extra val

Motion – Nyval i Vingåkers kommun.

Bakgrund

Två år efter att de i valet 2010 valda ledamöterna i Vingåkers kommunfullmäktige sammanträde för första gången har fortfarande ingen majoritet bildats.

Jag anser att det är av stor vikt, för styrningen och utvecklingen av Vingåkers kommun, att en majoritet bildas i Vingåkers kommunfullmäktige.

Jag upplever att det finns krafter både bland medborgare i kommunen och bland medlemmar i de politiska partierna som vill vitalisera såväl de politiska partierna som kommunfullmäktige och därigenom Vingåkers kommun.

Ett sätt att vitalisera demokratin är att med stöd av kommunallagen genomföra ett extra val och på så sätt skapa nya förutsättningar för en majoritet att bildas. En majoritet som aktivt kan styra och utveckla Vingåkers kommun.

Förslag

Jag yrkar på att extra val till fullmäktige genomförs i Vingåkers kommun under våren 2013.

Vingåker 2012-11-11

Martin Larsson (VTL)
Kommunfullmäktigeledamot
för Vägen till Livskvalitet
i Vingåkers kommun