Informationstavlor

15/4 2011

Motion från Vtl.

Jag yrkar på att det tas fram ett eller flera förslag på skyltning med informationstavlor vid bägge infarterna.

Dag som ovan
Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)