MInska pappersutskicken

15/4 2011

Motion från Vtl.

Jag yrkar på att det tas fram förslag på att minska på pappersutskicken till ledamöter i Kf,Ks och till alla nämnderna.

Dag som ovan
Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)