Hälsovecka

Motion till Vingåkers Kommunalfullmäktige 2018-05-17 angående Hälsovecka

Bakgrund

Sjuktalen i Sverige har sedan 2010 varit svagt ökande. I statistiken från SKL ligger Södermanlands län och kommuner och inte minst Vingåker högt i jämförelse med övriga Sverige.

I kommunen pågår f.n. ett hälsoarbete inom skola, omsorg samt kultur och fritid. Idrottsföreningarnas engagemang får här inte glömmas.

Yrkande

Som ett led I kommunens hälsoarbete motionerar jag om en hälsovecka för alla kommuninnevånare. Aktiviteterna ska naturligtvis vara kostnadsfria dvs. möjlighet att pröva på och förhoppningsvis få en hälsosammare livsstil. Det kan innefatta aktiviteter i kommunens sporthallar,simhall ev. i samarbete med intresserade föreningar, föreläsning i hälsa på kommunens bibliotek m.m

Roger Fredman

Vingåkerspartiet- VTL