Gång- och cykelväg Baggetorp-Vingåker

11/3-11

Motion från Vtl gällande:

Att man ska undersöka möjligheterna till att anlägga en G/C mellan
Baggetorp och Katrineholm i samband med att Rv.52 skall åtgärdas

Att man upprättar en kontakt med väghållaren i förberedande syfte.

Dag som ovan

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)