Ekonomi

Här finner du idéer, förslag och motioner som syftar till att förbättra och/eller omfördela de ekonomiska resurserna i kommunen.