Motioner lagda av VTL

Här kommer vi att lägga ut  motioner vi lagt i kommunfullmäktige.