Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Motion om hastighetsdämpande åtgärder på lokalgatorna i Baggetorp främst gällande Poringsväg,Ekenhovsvägen och Kilstavägen. Då det bor mycket barnfamiljer utmed dessa gator så har det uppstått allvarliga incidenter mellan bilar och barn. Nu är det bara en fråga om NÄR det händer något. Och då anser jag att det är väldigt viktigt att kommunen agerar INNAN det händer något. Med rådande hastighetsbegränsning på 50km. på dessa lokalgator med sin sträckning och då speciellt Ekenhovsvägen och Kilstavägen som inbjuder till att hålla både 50 men i vissa fall även högre hastigheter. Man kan säga att gatornas utformning inbjuder till att köra "fortare" än gällande hastighetsbegränsning.

Därför yrkar jag på att det omgånde tas fram en plan för att göra gatorna säkrare samt att man omgående sänker gällande hastighet i områdena till 30km.

Vtl Fredrik Appelgren