Marmorbyn

Marmorbyn är en tätort i Vingåkers kommun beläget vid sjön Kolsnaren mitt emellan Katrineholm och Vingåker i Södermanland.

Som ett före detta brukssamhälle är Marmorbyn uppbyggt kring brytningen av den så kallade gropptorpsmarmorn. I dag har byn en prägel av villaförort som fler och fler barnfamiljer väljer att flytta till.

I Marmorbyn finns skola för årskurs 0-6, förskola och fritidshem. I samhället finns även en bygdegård. Vid sjön Kolsnaren finns bad- och båtplats, men här finns också tillgång till fotbollsplan och tennisbana.

För att säkerställa Marmorbyn inför framtiden så behövs det plats och utrymme och att skolan ges möjligheter att växa. Därför anser Vingåkerspartiet-VTL att man behöver se över dom befintliga lokalerna inom skol och barnomsorg. Och genom en frigörning av yta då det öppnas en F-3 i Baggetorp så ges det möjligheter att fler barnfamiljer kan flytta till Marmorbyn då skolan inte är fylld till bristningsgränsen. Och möjliggör även en integration av förskolan till dom befintliga lokalerna i skolan, så kan man avyttra förskolelokalen.

Därför kommer Vingåkerspartiet-VTL att arbeta för när vi sitter med i en majoritet 9 sep att Marmorbyn får större och bättre lokaler för all barnverksamhet.