Läppe

Läppe är en tätort vid Hjälmarens strand i Västra Vingåkers socken i Vingåkers kommun.

Vingåkerspartiet-VTL anser att för att underlätta en nyinflyttning till Läppe så måste man säkerställa dem äldres behov. Många äldre vill gärna bo kvar på orten där dom har vänner,släkt eller familj. Detta måste underlättas genom att man bygger ett trygghetsboende på orten och därigenom ökar man möjligheterna till en nyinflyttning.

Många som flyttar och vill flytta till Läppe är barnfamiljer som tycker att det är en bra miljö för sina barn att växa upp i. Men smolket i bägaren är trafiken.

Genom Läppe går såväl riksväg 52 som länsväg 214, båda med hög trafikbelastning, inte minst av tung trafik, vilket utsätter de boende för oacceptabla risker.

Vingåkerspartiet-VTL har sedan 2006 kämpat med att få till trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom att man anlägger rondeller och förträngningar man måste överväga för att förbättra trafiksäkerheten i Läppe. Vidare måste det säkerställas att det finns gång- och cykelbanor i tillräcklig omfattning.

Dessa frågor kommer VTL att driva om vi sitter med i en majoritet efter den 9 sep