Viala

Viala breder ut sig naturskönt mellan Kolsnaren och Viren och där många fritidshus har blivit permanentboende.

Där finns  även Vingåkers hembygdsförening som har anordnat Midsommarfirande och Vialadagen under många år tillbaka.

Där det även finns en dansbana och utescen.

I Viala ligger också en populär badstrand där folk kommer långväga ifrån för att svalka sig och njuta av omgivningarna.

Tyvärr så störs idyllen utav att den tungt trafikerade Rv 52 skär rakt igenom orten.

Därför vill Vingåkerspartiet - VTL jobba för att göra området mer trafiksäkert.

Som till exempel att göra bägge utfarterna från Viala säkrare genom olika åtgärder som tas fram i samarbete med markägare och väghållaren.

Bygga om utfarten samt även bredda infarten till Vialabadet med en ”spansk sväng" från Katrineholmshållet och bredda infarten från Vingåkershållet så en säkrare in och utfart kan ske. Även detta görs i samarbete med kommunen samt väghållare

Vingåkerspartiet - VTL vill även se en allmän översyn av trafiksäkerhetshöjande åtgärder i och omkring Viala.


Bild: Berndt-Joel Gunnarsson, VINGBILD