Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellation ställd till: Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Camilla Anglemark (s)

Trafiksäkerheten i och kring de orter där skolorna läggs ner

Bakgrund

Beslut finns i kommunfullmäktige att lägga ner Österåkers och Baggetorps skolor.

Kommunstyrelsen har även föreslagit barn- och utbildningsnämnden att lägga ner Högsjö skola.

En rapport från NTF ifrågasätter trafiksäkerheten i Baggetorp.

Berörda föräldrar i Österåker, Baggetorp och Högsjö undrar hur trafiksäkerheten för barnen säkerställs när skolorna läggas ner.

Interpellation

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Camilla Anglemark (s):

Hur säkerställer kommunen trafiksäkerheten för de barn som kommer att börja åka skolskjuts i och kring de orter där skolor läggs ner?

Martin Larsson (vtl)

Fullmäktigeledamot

Vägen till Livskvalitet

Kommunfullmäktige 8 juni 2009 Interpellation

Vingåker 2009-05-25 Sid 1 (1) Martin Larsson