Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

2/5-11

Interpellation från Vtl ställd till BoU ordförande Stefan Westin.

Hur är skolsituationen och arbetsmiljön för elever och lärare på skolorna i Vingåkers Kommun och vad görs för att lösa eventuella problem?

Med tanke på den nya skollagen som träder i kraft den 1Juni.
Samt förslaget om anmälningsplikt,med tanke på att det finns ett antal anmälningar till skolinspektionen.

Dag som ovan

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)