Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellation ställd till: Näringslivsnämndens ordförande, Camilla Anglemark (s)

Åtgärder för förbättrat näringslivsklimat

Bakgrund

Svenskt Näringslivs ranking över näringslivsklimatet i Sveriges kommuner visar på ett ras senaste året med 100 placeringar för Vingåker. Vingåkers kommun har nu rasat från 52 plats år 2006 till plats 236 av 290 kommuner år 2009. I rankingen framgår även att kommunalpolitikernas attityder till företagande har sjunkit med 199 platser från 2006 då kommunen var på plats 17 i Sverige till plats 216 år 2009.

Vid framtagandet av det Näringslivspolitiska programmet under förra mandatperioden ansåg näringslivsrepresentanterna i arbetsgruppen att “bra skola” var en av de absolut viktigaste frågorna för ett bra näringslivsklimat i Vingåker.

Majoritetsföreträdare från (s) har sagt att man denna mandatperiod skulle fortsätta med näringslivssatsningarna som påbörjades 2003. En egen nämnd, näringslivsnämnden, tillsattes för att ytterligare förstärka satsningen på näringslivets utveckling i Vingåkers kommun.

Interpellation

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor till näringslivsnämndens ordförande Camilla Anglemark (s):

Vilka åtgärder har nämnden vidtagit och vilka åtgärder tänker nämnden vidta för att bryta den vikande trenden i Svenskt Näringslivs ranking?

Har näringslivet tillfrågats i Österåker, Baggetorp och Högsjö om vad de anser om skolorna och dess vara eller inte?

Om inte, varför har de inte tillfrågats?

Om de tillfrågats, vad sa dem?

Martin Larsson (vtl)

Fullmäktigeledamot

Vägen till Livskvalitet

Kommunfullmäktige 8 juni 2009 Interpellation

Vingåker 2009-05-25 Sid 1 (1) Martin Larsson