Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellation ställd till: Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Camilla Anglemark (s)

Lokalbesparingar om minst 3 miljoner kronor

Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden har 2009-02-19 beslutat att spara minst 3 miljoner på lokaler till år 2011.

Interpellation

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor till barn- och utbildningsnämndens ordförande Camilla Anglemark (s):

Hur ser kalkylen ut för att spara minst tre miljoner på lokaler till 2011?

Vilka lokalbesparingsärenden har hanterats hitintills i år och vilka kommer att hanteras i barn- och utbildningsnämnden innan budgetfullmäktige 23 november i år?

Martin Larsson (vtl)

Fullmäktigeledamot

Vägen till Livskvalitet

Kommunfullmäktige 8 juni 2009 Interpellation

Vingåker 2009-05-25 Sid 1 (1) Martin Larsson