Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellation ställd till: Kommunstyrelsens ordförande, Viking Jonsson (s)

Kalkyler för skolnedläggningar

Bakgrund

Beslut finns i kommunfullmäktige att lägga ner Österåkers och Baggetorps skolor. Förslaget att

lägga ner skolorna kom från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har även föreslagit barn- och utbildningsnämnden att lägga ner Högsjö skola.

På kommunfullmäktigesammanträdet 27 april 2009 där beslutet togs om nedläggning av Österåkers

och Baggetorps skolor fanns, enligt min uppfattning, ingen komplett kalkyl för skolnedläggningarna.

I en kalkyl för skolnedläggning anser jag att det tydligt skall framgå vad nettobesparingen blir

vid en nedläggning av skola. Samtliga kostnader bland annat skolskjutsar, eventuella reaförluster

mm skall framgå.

Interpellation

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Viking

Jonsson (s):

Vilken ekonomisk kalkyl är grunden för nedläggningen av Österåkers och Baggetorps skolor.

Hur ser kalkylen ut om Österåker respektive Baggetorp säljs för en 1 krona styck, för en miljon kronor styck respektive säljs för sina bokförda värden?

Hur ser kalkylen ut om Österåkers och Baggetorpskolorna läggs i malpåse?

Hur ser motsvarande kalkyler ut för Högsjö skola?

Martin Larsson (vtl)

Fullmäktigeledamot

Vägen till Livskvalitet

Kommunfullmäktige 8 juni 2009 Interpellation

Vingåker 2009-05-25 Sid 1 (1) Martin Larsson