Läs och skrivsvårigheter

Vi har tidigare skrivit en motion om data användning i Vingåkers skolor och vi de har uppkommit några frågor som vi vill ha svar på.

Enligt läs -och skrivgarantin ska elever som inte kan läsa eller skriva få tidiga stödinsatser för att lära sig läsa och att skriva.

Stängning av Fritidsgården under sommarlovet 2023

Man har på vad som verkar vara ett ganska svagt underlag tagit ett beslut om att stänga fritidsgården under veckorna 27-30 på sommarlovet 2023.

Ett viktigt beslut för barn och ungdomar i Vingåkers kommun.