Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

 

Interpellation

Till: Ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden C Anglemark

Angående barnomsorg i Vingåkers kommun.

Vingåkers kommun brottas som bekant med en sviktande ekonomi vilket till en del beror på ett under de senaste åren vikande befolkningsunderlag. En förutsättning för att kunna vända den negativa befolkningsutvecklingen är att medborgarna känner att kommunen kan tillgodose deras behov.

Ett sådant behov är familjernas önskemål om olika former av barnomsorg. I en kommun finns behov av såväl olika förskolelösningar och familjedaghem för att tillmötesgå barns olika behov och olika familjesituationer. Dessutom vill några föräldrar själva stanna hemma med barnen på hel- eller deltid under längre tid än vad det sociala trygghetspaketet i Vingåkers kommun tillåter .

Att själv kunna välja den omsorgsform som ger barnet den största tryggheten och bästa förutsättningarna är viktigt för alla föräldrar.

Med anledning av den senaste tidens beslut om att ta bort de kommunala familjedaghemmen i centralorten, vilket skall ha tagits av ekonomiska skäl, vill vi ställa följande frågor:

Hur bedömer du som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden att minskade möjligheter att välja barnomsorgsform kommer att påverka kommunens attraktionskraft på barnfamiljer – positivt eller negativt?

Hur stor är kostnaden för ett barn i förskola respektive familjedaghem och hur stor kommer den faktiska kostnadsminskningen av borttagandet av familjedaghemmen i centralorten att bli?

När kommer Barn- och utbildningsnämnden att fatta beslut om införande av kommunalt vårdnadsbidrag med syfte att öka familjernas valfrihet och att sänka kommunens kostnader för barnomsorg?

 

Vingåker 2009-09-07

Hans Averheim Olov Osmark
(VtL) (VtL)