Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellation

Till:                 Harald Olsson, ordförande Tekniska servicenämnden.

I många sammanhang har anskaffningen av en ny lastmaskin till soptippen i Vik diskuterats. Den leasing som genomförts, efter beslut i TS, har av många ifrågasatts som ett förtäckt köp.

Du har, som ordförande i TS, vid ett flertal tillfällen, senast vid KS 2008-04-14, hävdat att det rör sig om ett rent leasingavtal utan åtaganden efter utgången leasingperiod.

I samband med revisorernas granskning har framkommit att restskulden skall lösas av kommunen. Detta förhållande styrks även i ett mail från förvaltningschefen till Oscar Hjelte på PWC. Denna uppgift står i rak motsats till vad du meddelat.

Mina frågor är: 

  1. Varför har du fört såväl majoriteten som oppositionen bakom ljuset när det gäller frågan om huruvida TS köpt eller leasat en lastmaskin till soptippen?
  2. Anser du att en nämndordförande som vilsefört kommunstyrelsen förtjänar det förtroende som är förknippat med att leda en kommunal nämnd i Vingåkers kommun?

Vingåker 2008-04-22

Olov Osmark
(VtL)