Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Interpellation ställd till: Kommunstyrelsens ordförande, Viking Jonsson (s)

Påverkan på energibesparingsprojektet vid skolnedläggningar

Bakgrund

Beslut finns i kommunfullmäktige att lägga ner Österåkers och Baggetorps skolor.

Vingåkers kommun har 2006 investerat ca 24 miljoner i ett klimat- och energibesparingsprojekt.

Tanken var att investeringen skulle betalas på ca 10 år. Dvs kommunen skulle kunna börja gå plus på investeringen efter ca 10 år. Stora investeringar gjordes i skolornas uppvärmnings- och vattensystem.

Interpellation

Med hänvisning till ovanstående ställer jag följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Viking Jonsson (s):

Hur påverkas kalkylen för energibesparingsprojektet om Österåker respektive Baggetorp

säljs för en 1 krona styck, för en miljon kronor styck respektive säljs för sina bokförda

värden?

Hur påverkas kalkylen för energibesparingsprojektet om Österåkers och Baggetorpskolorna läggs i malpåse?

Martin Larsson (vtl)

Fullmäktigeledamot

Vägen till Livskvalitet

Kommunfullmäktige 8 juni 2009 Interpellation

Vingåker 2009-05-25 Sid 1 (1) Martin Larsson