Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

21/3-11

Interpellation ställd till Kommunstyrelsens Ordförande Camilla Anglemark (S)

Hur har skolskjutskostnaderna förändrats sedan nedläggningen av Österåkers skola,i kronor och ören.

Hur mycket har drift och underhåll kostat sedan nedläggningen av Österåkers skola,i kronor och ören.

Hur mycket har sabotaget kostat sedan nedläggningen av Österåkers skolan,i kronor och ören.

Hur mycket av den beräknade besparingen av en nedläggningen av Österåkers skolan har det blivit, i kronor och ören.

Dag som ovan
Fredrik Appelgren VTL (Vägen till livskvalitet)