Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

21/3-11

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Camilla Anglemark (S)

Hur har skolskjutskostnaderna förändrats sedan nedläggningen av Baggetorp skola,i kronor och ören.

Hur mycket har drift och underhåll kostat sedan nedläggningen av Baggetoprsskola,i kronor och ören.

Hur mycket har sabotaget kostat sedan nedläggningen av Baggetorpsskolan,i kronor och ören.

Hur mycket av den beräknade besparingen av en nedläggningen av Baggetorpsskolan har det blivit,i kronor och ören.

Dag som ovan
Fredrik Appelgren Kf-ledamot för Vtl (Vägen till livskvalitet)