Högsjö

Trakten kring Högsjö har varit bebodd i många tusen år. Man har funnit stenyxor som är 3500 år gamla och tecken tyder på att här funnits människor redan för 7000 år sedan.

Mellan 1663 och 1770 ägdes Högsjögård av släkten Rålamb. Sedan 1871 har Högsjögård ägts av släkten von Mecklenburg. Den nutida gårdsanläggningen uppfördes på 1860-talet efter ritningar av arkitekt Axel Nyström. För utformningen av Högsjögårds kapell från slutet av 1700-talet stod arkitekt Carl Fredrik Adelcrantz.

I Högsjö finns även livsmedelsaffär,bensinmack en pizzeria och ett värdshus. Skola för åk 1-6, fritidshem och dagis finns också liksom 2 idrottsplatser och elljusspår.

Att det finns en skola i Högsjö är viktigt för att hålla bygden levande och för dess utveckling.

Därför anser VTL att en bra skol och arbetsmiljö är en viktig del i utvecklingen och därför kommer VTL efter den 9 sep när vi sitter med i en majorietet att arbeta för att förbättra skolmiljön och även att anpassa skollokalerna efter dagens behov.