Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Motion - Införande av Barnkonventionen fullt ut i Vingåkers kommun.

Bakgrund
Förenta nationernas konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen) antogs 20 november 1989.  Fram till idag har 193 stater har anslutit sig till (ratificerat) Barnkonventionen, däribland Sverige. Sverige har ännu inte infört Barnkonventionen i svensk lagstiftning. Det har tidigare funnits en tro på att Barnkonventionen gradvis skulle införas i svensk lagstiftning. Det har inte skett.

I Barnkonventionen kallas artikel 2, 3, 6 och 12 för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

Förslag
Barn kan anses vara en förutsättning för människans framtid och en kommun som följer Barnkonventionen tror jag ger goda förutsättningar för barn att må bra och utvecklas på sin livsväg. Jag ser fördelar med att Barnkonventionen följs och vill att Vingåkers kommun väljer att följa Barnkonventionen fullt ut på kommunal nivå.

Jag yrkar på att Vingåkers kommunfullmäktige fattar beslut om att följa Barnkonventionen fullt ut på kommunal nivå.

Vingåker 2012-10-01

Martin Larsson (VTL)
Kommunfullmäktigeledamot
för Vägen till Livskvalitet
i Vingåkers kommun