Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

18/1-12
Interpellation ställd till Utvecklingsnämndens ordförande Jörgen Larsson.

Undertecknad skickade in en motion om att ändra på Vingåkers slogan.
Då den nuvarande ej stod i relevans med verkligheten.
Det blev en omröstning både på kommunens hemsida samt att även
Katrineholms Kuriren tog fram en liknande frågeställning på deras nätupplaga.

Min interpellationsfråga:

Vad har hänt sedan dess?

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för VtL