Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

Vingåker 23/2-12

Interpellation ställd till Stefan Westin Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden Undertecknad ställde en interpellation till Stefan Westin den 30maj 2011 gällande arbetsmiljön på skolorna i Vingåkers kommun och fick då svaret av Stefan Westin att "situationen på våra skolor i stort sett är bra". Med anledning av artiklarna i KatrineholmsKuriren den 20,21 och 22 feb. 2012 så ställer jag dessa interpellationsfrågor till ordförande i BoU-nämnden:

Vad har hänt sen den 30Maj 2011 och fram till nu som har föranlett denna drastiska förändring på Vidåkersskola?

Hur ser du (Stefan) på den uppkommna situationen på Vidåker och vad görs för att åtgärda densamma?

Känner du som Ordförande i BoU att du har situationen under kontroll?

Fredrik Appelgren
Kf-ledamot för VtL