Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

6/10-11

Interpellation kring barns trygghet vid förflyttning till och från skolan till BoU-ordförande Stefan Westin.

Från Fredrik Appelgren Kf-ledamot för VtL

Bakgrund:
Med tanke på hur trafiken har ökat vid olika skolor har detta gjort att skolbarnen utsätts i högre grad för att råka ut för allvarliga tillbud under sin färd till och från skolan. Detta mycket på grund av att föräldrar i allt större grad skjutsar sina barn till och från skola.Då skolområdena inte är byggda för att kunna ta hand om den ökande biltrafiken som uppstår i detta. Och då kan det uppstå trafiksituationer som kan försätta eleverna i fara. Samt att många av våra skolelever som går till och från skolskjutsarna/busshållplatserna och måste i sin dagliga färd till och från skola/fritids korsa hårt trafikerade vägar med tung trafik.
Jag anser att det är av stor vikt för kommunen att barnen färdas på ett säkert sätt. Särskilt barnens färd till och från skolan är av betydelse för kommunen då skolan är obligatorisk för barnen (skolplikt).

Interpellationsfråga:
Vad görs i kommunen för att säkerställa våra skolelevers trygghet när det gäller trafiksäkerheten?
Hur ser situationen ut för barnen vid och under busstransporterna och skolskjutsarna? Hur ser barnens situation ut under väntan vid hållplats?
Hur ser barnens situation ut och hur säkerställer kommunen barnens tygghet vid förflyttning mellan skola och fritidsverksamhet?

Fredrik Appelgren

Kf-ledamot för VtL (Vägen till Livskvalitet)