Följ oss på Facebook>>

AKTUELLT:


Maila VtL: info@vtl.se
Ordförande: anders@vtl.se


 

18/1-12

Interpellation ställd till Utvecklingsnämndens ordförande Jörgen Larsson

I början på -90 taler anlades det ett antal tomter i Baggetorp.
Dessa tomter försågs med vatten och elanslutning
Det enda som behövs göra för en ägare är att koppla på
sig på det kommunala VA-nätet.
För något år sedan så röjdes det även bort träd och sly från
detta område.
Tomterna till antalet är minst ett 20-tal.Varav en del är sk. 1:--tomter.
En marknadsföring för att sälja dessa tomter skulle kunna innebära en
positiv inflyttning till kommunen.
Min interpellationsfråga till Jörgen är:
1) Vad görs idagsläget för att sälja dessa tomter?
2) Vad görs i marknadsföring i dagslädet för att sälja dessa tomter?
3) Hur ser en framtida försäljning och marknadsföring av dessa tomter ut ?

Fredrik Appelgren Kf-ledamot för VtL